Лифтови

ХИДРАУЛИЧНИ ЛИФТОВИ

Хидрауличната технологија се користи за ниски објекти со низок до среден сообраќај. Постојат две решенија за ваквиот тип на лифтови и тоа: С серија, која е без машинска просторија и Ц серија, која е со посебна машинска просторија .

СЕРИЈА Ц
Моделите на хидраулични лифтови од оваа серија, дозволуваат машинската просторија да се трансформира во помали димензии и да се постави на било кој кат.

СЕРИЈА С
Кај моделите од оваа серија машинската просторија е според утврдени стандарди.

ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТОВИ

СЕРИЈА Ц електрични лифтови
Моделите на овој тип лифтови содржат машинска просторија и се базираат на технологиите 3VF (V) i 2 брзини (E). Кај овие лифтови не е задолжително машинската просторија да биде најгоре, оваа просторија исто така може да се стави до возното окно на лифтот.

СЕРИЈА С електрични лифтови
Моделите на овој тип лифтови содржат машинска просторија и се базираат на технологиите 3VF (V), 2 брзини (E) i gairless (G).
V - максимален комфор
E - економичен
G - мала потрошувачка на енергија

ПАНОРАМСКИ ЛИФТОВИ

ПАРКИНГ ЛИФТОВИ

ДЛАБОЧИНА НА КАБИНАТА
Модел CO, 4600mm
Модел BE, 5500mm
Модел GB, 5850mm

ШИРИРНА И ВИСИНА НА ВРАТАТА
Автоматски централни врати од 4 панели до 6 панели. Ширина на влез 2200 - 2400mm.
Висина на вратата 2000 - 2500.
Тип
Хидрауличен со машинска просторија.

Носивост
3000, 3500 i 4000 kg.

КУЌНИ ЛИФТОВИ