За нас

Фирмата СЕЗАЛ е формирана во Февруари 1990 година. Од денот na формирањето работи успешно со сервисирање, ремонт на постоечки и монтажа на нови лифтови.

Мисија и Визија

Текст